VARIVANA RESORT รีสอร์ตชายเขาที่คืนความสงบให้ชายหาด

Visit / 14 ม.ค. 2020

เรื่อง: ปวริศ คงทอง
ภาพ: -.-

Varivana Resort

เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในภาคใต้ ด้วยสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นเกาะในทะเลอ่าวไทยและการเข้าถึงด้วยเรือโดยสารที่ไม่ยากนัก ส่งผลให้เกาะพะงันมีอาคารที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทเกิดขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยโรงแรมและรีสอร์ทแต่ละแห่งต่างไปจับจองพื้นที่หน้าหาดเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการพักผ่อนและมอบวิวทะเลซึ่งเป็นจุดขายให้แก่นักท่องเที่ยว แต่โครงการวารีวาน่ารีสอร์ทแห่งนี้นั้นแตกต่างออกไปจากรีสอร์ทอื่นๆ

Varivana Resort

วารีวาน่ารีสอร์ท เกาะพะงัน ตั้งอยู่บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สิ่งที่ทำให้รีสอร์ทแห่งนี้ต่างไปจากโครงการอื่นๆ คือ ที่ตั้งของวารีวาน่ารีสอร์ทนั้นทำตัวเป็นเหมือนตัวกลางระหว่างทะเลกับพื้นที่ธรรมชาติรอบๆ เนื่องจากที่ตั้งที่อยู่บนเชิงเขา ห่างจากทะเลเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร หรือสามารถขับรถไปถึงริมชายหาดได้ในระยะเวลา 5 นาที ล้อมรอบด้วยสวนมะพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรรมหลักของคนในพื้นที่และเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่บนเกาะ โดยที่ยังมองเห็นวิวของชายหาดและทะเลซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก

Varivana Resort

ทีมสถาปนิกจาก POAR Architects ตั้งแนวคิดหลักของโครงการเพื่อนำเสนอให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนในอนาคตมองเห็นว่า พื้นที่ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะพะงันไม่ใช่พื้นที่ชายทะเลเท่านั้น หากแต่เป็นพื้นที่บนภูเขา ทั้งในแง่ของคุณภาพการพักอาศัยและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จะได้รับ ซึ่งเมื่อนักลงทุนเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็จะดึงขอบเขตการพัฒนาพื้นที่ออกจากริมทะเล ช่วยคืนพื้นที่ธรรมชาติและความสงบให้แก่ชายหาด

Varivana Resort

ข้อดีของพื้นที่บนเนินเขาที่ต่างจากริมทะเลอย่างแรกคือ คุณภาพอากาศ แม้ว่าลมที่พัดอาจไม่แรงเท่ากับบริเวณริมทะเล แต่ลมบนเนินเขามีคุณภาพดีกว่า เนื่องจากมีปริมาณเกลือปะปนน้อยกว่า และมีความสดชื่นของธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวรีสอร์ท เพราะฉะนั้นเพื่อสร้างสภาวะสบายให้กับผู้เข้าพัก ตัวสถาปัตยกรรมจึงมีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือเพิ่มคุณภาพของความเร็วลมที่จะพัดพาเข้าสู่ห้องพัก ในส่วนนี้สถาปนิกเลือกออกแบบโดยวางห้องพักด้วยระบบทางเดิน single-loaded corridor บังคับให้ผู้เข้าพักเดินผ่านทางเข้าห้องที่มีความเป็นส่วนตัว ทำให้ทุกห้องพักสามารถเปิดหน้าต่างด้านหลังเพื่อให้อากาศไหลเวียนดีขึ้นตลอดทั้งวัน โดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ การวางตัวของผนังห้องพักที่ไม่เป็นระนาบเดียวกันยังช่วยเพิ่มความเร็วลมที่พัดผ่านอาคาร ทำให้ส่วนระเบียงที่วางตัวตามแนวตะวันออก – ตะวันตกของแต่ละห้องสามารถใช้เพื่อรับลมธรรมชาติ ชมวิวทะเล และอาบแดดได้เป็นอย่างดี

Varivana Resort

อีกส่วนหนึ่งของรีสอร์ทที่ออกแบบได้น่าสนใจไม่แพ้ส่วนห้องพักคือ ส่วนของโถงรับรองแขกที่มาพักและล็อบบี้ ซึ่งในส่วนนี้ไม่มีตัวผนังหรือแผงหน้าของอาคาร แต่สามารถสร้างความรู้สึกเป็นส่วนตัวให้กับผู้เข้าพักด้วยการโอบล้อมของธรรมชาติรอบๆ พื้นที่ใช้สอยในส่วนนี้มีองค์ประกอบเพียงผนังที่ประกอบกันเป็นเสาขนาดใหญ่ตรงกลางและก้อนโครงสร้างหลังคาที่มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งความใหญ่โตของก้อนหลังคานี้ สถาปนิกออกแบบล้อกับขนาดของภูเขาที่อยู่รอบๆ ทำให้ผู้เข้าพักรู้สึกถึงสมดุลและความเสมอภาคกันระหว่างธรรมชาติกับตัวสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นตัวแทนของมนุษย์

Varivana Resort
Varivana Resort

สถาปนิกมีความพยายามที่จะนำวัสดุท้องถิ่นอย่างไม้มะพร้าว ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หลักของพื้นที่เกาะพะงันมาใช้ในการออกแบบ แต่เนื่องจากไม้มะพร้าวเป็นไม้เนื้ออ่อนและผุพังได้ง่าย จึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นไม้โครงสร้างหรือวัสดุผิวภายนอก ตัวอาคารห้องพักซึ่งเป็นอาคารสูง 12 เมตร และระเบียงยื่น 2.5 เมตรของแต่ละห้องพักจึงเป็นคอนกรีตเปลือยแทน แต่ความพิเศษของคอนกรีตเปลือยนี้อยู่ที่กรรมวิธีในการหล่อ ซึ่งใช้ไม้มะพร้าวเป็นไม้แบบ ผิวของไม้มะพร้าวที่มีลักษณะเป็นขุยจึงทิ้งร่องรอยที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวไว้บนพื้นผิวของคอนกรีตที่หล่อออกมา สร้างเอกลักษณ์และความน่าจดจำให้กับวารีวาน่ารีสอร์ทแห่งนี้ได้อย่างดี

Varivana Resort
โดย ASACREW
Facebook
Twitter
Pinterest

บทความที่น่าสนใจ

 • Visit

  สามย่านมิตรทาวน์ มิตรสัมพันธ์ของการเปลี่ยนผ่านย่านจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

  “สามย่าน” ย่านเก่าแก่ของชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่อาศัยทำมาหากินกันมาช้านาน อาคารพาณิชย์ที่เรียงรายตลอดแนว ซุกซ่อนร้านอาหารลับรสเลิศอยู่หลายร้าน ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งเลี้ยงปากท้องหลัก ทั้งมื้อเช้า กลางวันและค่ำ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากรุ่น…

  โดย ASACREW
 • Visit

  โรงเรียนสถาปัตย์ผลิตนักคิด

  The Bartlett School of Architecture, University College London (UCL) ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะผลิตสถาปนิกเพียงอย่างเดียว แต่มีระบบการเรียนการสอนที่เปิดกว้างให้นักศึกษาได้ทดลองและค้นคว้าหาสิ่งที่ชอบและนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับงานสถาป…

  โดย asa
 • Visit

  dotLIMITED อยู่อย่างรัก(ษ์)โลก และรักษ์สถาปัตยกรรม

  เรื่อง: นพดล ตั้งสกุล ภาพ: Sofography by เฉลิมวัฒน์ วงษ์ชมภู ไม่มีอะไรที่เล็กเกินไปถ้าเทียบกับความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างจิตสำนึกให้กับการดูแลสภาพแวดล้อมที่กำลังเผชิญอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการเป็นอยู่ของผู้คนในอนาคต อันเนื่องจากการมีอยู่อย่างจำกั…

  โดย ASACREW