PUEY Park อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

Visit / 04 ก.พ. 2020

เรื่อง: ปวริศ คงทอง
ภาพ: Courtesy of Landprocess Landscape Architect

อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นอดีตอธิการบดี และเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากกระแสมหาวิทยาลัยสีเขียวและแนวคิดเรื่องความยั่งยืน โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ CIDAR ซึ่งมีบริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์เป็นผู้ออกแบบตัวอาคาร และ Landprocess Landscape Architect เป็นผู้ออกแบบพื้นที่โดยรอบและหลังคาเขียวของอาคาร

อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี
อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

จากที่ตั้งของอาคารที่อยู่บนเส้นแนวกลางของผังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผังแม่บทจากทีม CIDAR ที่วางเอาไว้ว่าพื้นที่ส่วนนี้จะต้องเป็นพื้นที่สีเขียว ทีมสถาปนิกเห็นว่าตัวอาคารควรจะทำตัวเป็นเครื่องเปลี่ยนผ่านของพื้นที่สีเขียวที่ไม่ทำลายความต่อเนื่องที่มีอยู่ โดยต้องแสดงสัญลักษณ์บางอย่างที่มีความสำคัญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย เป็นที่มาของรูปลักษณ์ของอาคารที่เป็นตัว H โค้งและรูปด้านที่มีลักษณะเหมือนเนินซึ่งมาจากการใช้ชื่อของอาจารย์ป๋วย ซึ่งแปลว่าเนินดินมาเป็นต้นแบบ

อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

ในส่วนของการจัดภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปนิกจาก Landprocess ได้เสนอแนวการนำนาขั้นบันไดเข้ามาใช้เป็นต้นแบบเพื่อตอบโจทย์หลายอย่างของการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเสนอความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของทุ่งรังสิตเดิมตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง สถานศึกษา และนิคมอุตสาหกรรม หรือการออกแบบเพื่อรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน (climate resilient design) ที่เป็นประเด็นสนใจหลักของโลกด้วยวิธีทางธรรมชาติ (natural based solution) ทั้งการลดเกาะความร้อน (urban heat island) ด้วยหลังคาเขียว การจัดการกับฝุ่นมลพิษ และการจัดการกับน้ำฝน ซึ่งการใช้ขั้นบันไดที่เป็นสวนนี้สามารถชะลอการไหลของน้ำฝนได้ถึง 20 เท่าตัวเมื่อเทียบกับหลังคาคอนกรีตเรียบ

อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

นอกจากการแก้ปัญหาเรื่องของสภาพอากาศได้อย่างรอบด้านแล้วการใช้หลังคาขั้นบันไดยังตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนและการประหยัดพลังงานด้วย เพราะนอกจากตัวโครงสร้างจะช่วยลดความร้อนที่ผ่านเข้าตัวอาคารแล้ว บนหลังคายังมีการติดตั้งแผงสุริยะที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้กว่าครึ่งเมกะวัตต์ต่อชั่วโมง

อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี
อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

ส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพรวมของโครงการอุทยานป๋วย 100 ปี ออกมามีความน่าสนใจทั้งในแง่อัตลักษณ์ของโครงการและความสามารถของอาคารในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาวะโลกร้อน เกิดจากการทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นของสถาปนิกและภูมิสถาปนิก และคงเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งในการอธิบายให้คนทั่วไปมีความเข้าใจที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรม ว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดการกับพื้นที่เหลือของโครงการ แต่เป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมในภาพรวมที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

Project Information
ผู้ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม Landprocess Landscape Architect
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี
สถานะ แล้วเสร็จ
พื้นที่โครงการ 20 ไร่

โดย ASACREW
Facebook
Twitter
Pinterest

บทความที่น่าสนใจ

 • Visit

  dotLIMITED อยู่อย่างรัก(ษ์)โลก และรักษ์สถาปัตยกรรม

  เรื่อง: นพดล ตั้งสกุล ภาพ: Sofography by เฉลิมวัฒน์ วงษ์ชมภู ไม่มีอะไรที่เล็กเกินไปถ้าเทียบกับความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างจิตสำนึกให้กับการดูแลสภาพแวดล้อมที่กำลังเผชิญอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการเป็นอยู่ของผู้คนในอนาคต อันเนื่องจากการมีอยู่อย่างจำกั…

  โดย ASACREW
 • Visit

  MARY HELP OF CHRISTIANS CHURCH (CHAWENG)

  เรื่อง: ปวริศ คงทอง ภาพ: Juti architects จากการเพิ่มจำนวนของคริสต์ศาสนิกชนในพื้นที่เกาะสมุย ทั้งจากนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ ชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ หรือแม้แต่ชาวไทยในพื้นที่ซึ่งหันมานับถือศาสนาคริสต์มากขึ้น ทำให้…

  โดย ASACREW
 • Visit

  Jouer หนึ่งพิกัดของเครือข่ายความสัมพันธ์แบบ co-creation ไร้พรมแดน

  เรื่อง: สิริพร ด่านสกุล ภาพ: SATARANA Team ในเมืองที่อัดแน่นไปด้วยอาคารและผู้คน มีกลุ่มอาคารในที่ดินผืนเล็กๆ กลางแมกไม้ ทำหน้าที่เป็นโครงการ co-creation เชิงศิลปะ ในนาม Jouer ที่แห่งนี้คอยเติมพลังชีวิตให้คนเมือง เพื่อพักผ่อน ดื่มกาแฟ ซื้อถ้วยชาม เสพง…

  โดย ASACREW