PILOK COMMUNITY SPACE

Update / 28 ม.ค. 2020

เรื่อง: วสวัตติ์ รุจิระภูมิ
ภาพ: อาศรมศิลป์

Pilok Community Space

โครงการศูนย์บริการสำหรับการให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล (Digital Literacy) ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนเชิงเขา หมู่บ้านอิต่อง ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมชุมชนห่างไกลกับโลกกว้างเข้าด้วยกันตามชื่อโครงการแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง เชื่อมคนในชุมชนอันหลากหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้ง ไทย กะเหรี่ยง พม่า และทวาย

Pilok Community Space
Pilok Community Space

อีกทั้งยังเชื่อมผู้คนกับธรรมชาติด้วยแพลตฟอร์มของหลังคาที่สามารถเดินขึ้นไปสัมผัสทิวทัศน์ภูเขาโอบล้อมรอบตัวเราได้ นอกจากนี้ยังเชื่อมชุมชนชาวพม่าที่อยู่ด้านล่าง ให้ชาวบ้านและเด็กนักเรียนเดินทางมาได้สะดวกสบายมากขึ้น ภายใต้แนวความคิด หลัก CONNECT TO RECONNECT: PILOK COMMUNITY SPACE

กระบวนการมีส่วนร่วม Pilok Community Space
กระบวนการมีส่วนร่วม Pilok Community Space
กระบวนการมีส่วนร่วม Pilok Community Space
วิเคราะห์พื้นที่ Pilok Community Space
กิจกรรมกับเด็กๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงกับ Pilok Community Space

สถาปัตยกรรมชายขอบหลังนี้ เกิดจากความร่วมมือของศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ สถาบันอาศรมศิลป์ โดยได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (สํานักงาน กสทช.)

โดย ASACREW
Facebook
Twitter
Pinterest

บทความที่น่าสนใจ

 • Update

  ASA Real Estate Awards 2019

  ASA Real Estate Forum 2019 เปิดเวทีให้เกิดการพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบเมืองยุคใหม่ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือพัฒนาเมืองแห่งอนาคตที่มีความยั่งยืนและเป็น “เมืองเพื่อทุกคน (Cities for All)” อย่างแท้จริง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในวงก…

  โดย ASACREW
 • Update

  Ratchawithi Island Victory Monument Bus Transit Center

  ประกาศผลการตัดสินประกวดแนวความคิดการออกแบบ “Ratchawithi Island Victory Monument Bus Transit Center” สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมการประกวด RATCHAWITHI ISLAND VICTORY MONUMENT BUS TRANSIT CENTER …

  โดย ASACREW
 • Update

  งานสถาปนิกทักษิณ’63 – “อาษา-มาหา-นคร”

  เรื่อง: กรรมาธิการสถาปนิกทักษิน ภาพ: กรรมาธิการสถาปนิกทักษิน การจัดงานสถาปนิกทักษิณ 63 ภายใต้ชื่อ “อาษา-มาหา-นคร” ได้จัดขึ้นในช่วง 28 ก.พ.-1 มี.ค. 2563 ณ ดินแดนมรดกโลกนครศรีธรรมราช การนำนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก (UNESCO) ถือเป็นความภูมิใจของกลุ่มสถาปนิ…

  โดย ASACREW